ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

NR 11/2012 - PL

CONTENTS NR 11

Od Redaktora Naczelnego

7

Część I. Analizy i Studia

9

Tomasz Komornicki, Piotr Rosik, Przesłanki i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej na Mazowszu


11

Dariusz Świątek, Wyposażenie miast i gmin Mazowsza w infrastrukturę komunalną

37

Piotr Rosik, Przedsiębiorstwa Mazowsza mające siedzibę poza Warszawą a poziom koncentracji gospodarki regionu


65

Wojciech Dziemianowicz, Katarzyna Szmigiel-Rawska, Działania prorozwojowe samorządu lokalnego na Mazowszu


87

Małgorzata Podogrodzka, Warszawa – miasto kontrastów struktur demograficzno-społecznych ludności


107

Dorota Mantey, Jak cię widzą, tak cię piszą, czyli Piaseczno oczami jego mieszkańców

119

Aneta Golba, Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich jako czynnik aktywizujący wiejskie organizacje pozarządowe w województwie łódzkim


133

Część II. Samorząd

145

Sylwia Dudek-Mańkowska, Magdalena Fuhrmann, Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, Sektor kreatywny a przestrzenie publiczne w Warszawie


147

Część III. Varia

159

Czesław Marcinkowski, Mijające krajobrazy Mazowsza – Otwock 1916-2011. Sesja popularno-naukowa zorganizowana w Otwocku 10 czerwca 2011 roku – wspomnienie konferencji i recenzja materiałów pokonferencyjnych161

Magdalena Staniszewska, Hołd oddany braci strażackiej Diecezji Płockiej, czyli nowa publikacja księdza dokumentalisty Andrzeja Zakrzewskiego „Zastępy strażackie w parafiach Diecezji Płockiej”165

Informacje dla autorów

167

 

PUBLICATIONS OF MORP
© 2018 Mazowsze Studia Regionalne implementation Conor.pl