ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

NR 17/2015 - EN

SPIS TREŚCI nr 17

From the Chief Editor

7

Od Redaktora Naczelnego

9

Part I. Analyses and Studies / Część I. Analizy i Studia

11

Zbigniew Strzelecki, Regional Policy in Poland in the Years 2004-2013

13

Roman Szul, Sub-National Regionalism and the European Union

41

Tomasz Sławiński, Maciej Sulmicki, The 3S Model of Urban Sprawl in the Warsaw Functional Area

53

Paulina Legutko-Kobus, Ewa Jastrzębska, Contemporary Leaders and Leadership. New Challenges for Women

67

Andrzej Karpiński, Global Trends in Information Civilistation and the Labour
Market in Poland

79

Part II. Self government / Część II. Samorząd

89

Adam Struzik, Mazovia’s 2014-2020 Development Policy in its Strategic Documents

91

Elżbieta Kozubek, Development Strategy of the Mazowieckie Voivodship until 2030 – development priorities

97

Krzysztof Opolski, Sylwia Marciszewska Development Strategy of the Mazowieckie Voivodship 2030 – reflections

103

Andrzej Karpiński, The Most Attractive Opportunities for the Mazowieckie Voivodship

111

Zbigniew Strzelecki, Mirosław Grochowski, Małgorzata Kucińska, Tomasz Zegar, Contribution of Research Project to the Evidence-Based Development Policies – an Example of the Development Trends of Mazovian Region Project

115

Part III. Miscellaneous / Część III. Varia

139

Krzysztof Kacperski, The Problem of Division of the Mazowieckie Voivodship into NUTS Units and the Accessibility of EU funds post 2020

141

Krzysztof Kacperski, A Rich Bankrupt Region – Mechanism of Levelling out Income of Self-governing Territorial Units as a Barrier to Development of Mazowieckie Voivodship

145

Michał Hackiewicz, Brief review of changes in European Airports Policies

151

Elżbieta Mączyńska, Regional Asymmetries – Basis, Consequences and Counter-measures. Reflections on the Outline of the Book, a scientific edition by Krystyna Gawlikowska-Hueckel and Jacek Szlachta entitled “Recepiveness of Polish Regions to the Challenges of Contemporary Economy: Implications for Regional Development policy?” – book review

159

Mirosław Grochowski, Development Potentials and Smart Specializations of Polish Regions – book review

167

Information for the authors

173

Informacje dla autorów

175

 

PUBLICATIONS OF MORP
© 2018 Mazowsze Studia Regionalne implementation Conor.pl