ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

NR 19/2016 - PL, EN; DOI: 10.21858/msr.19

CONTENTS NR 19

Od Redaktora Naczelnego 9

Część I. Analizy i Studia / Part I. Analyses and Studies

11
Hanka Zaniewska

, Uwarunkowania przestrzenne, funkcjonalne i społeczne decydujące o utworzeniu nowych miast w województwie mazowieckiem na przełomie XX i XXI wieku
Spatial, functional and social conditions vital for founding new cities in the Mazovian Province at the turn of the XX and XXI centaury
DOI: 10.21858/msr.19.01

13
Małgorzata Ewa Sikorska, Izabela Sobierajska, Problemy rewitalizacji placu miejskiego w Węgrowie
Problems of urban regeneration of city square in Węgrów
DOI: 10.21858/msr.19.02
31
Izabela Sobierajska, Małgorzata Ewa Sikorska, Problemy funkcjonowania placu miejskiego w Karczewie w świetle współczesnych potrzeb lokalnej społeczności
Troubleshooting city squere in Karczew in the light of contemporary needs of local community
DOI: 10.21858/msr.19.03
49
Zygmunt Szparkowski, Chaos i porządek nowoczesnej architektury
Chaos and order of architecture
DOI: 10.21858/msr.19.04
71
Bogusz Modrzewski, Język i regionalna adaptacyjność architektury
Architectural language and adaptability
DOI: 10.21858/msr.19.05
97
Rafał Mazur, Architektoniczna moda
The architectonic fashion
DOI: 10.21858/msr.19.06
109
Wiesław Rokicki, Anna Nowak, Bionic aspects in search of functional systems of structural surfaces
Aspekty bioniczne w poszukiwaniu systemów funkcjonalnych powierzchni strukturalnych
DOI: 10.21858/msr.19.07
117
Joanna Gil-Mastalerczyk, Pluralizm form i rozwiązań przestrzennych w polskiej architekturze sakralnej XX wieku (na przykładzie Archidiecezji Krakowskiej)
Pluralism form and spatial solutions in contemporary chrches
DOI: 10.21858/msr.19.08
125
Tomasz Grzelakowski, Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w realizacji budynków biurowych na terenie Niemiec
Implementation of the principles of sustainable development in the realization of office buildings in Germany
DOI: 10.21858/msr.19.09
137
Wiesław Rokicki, Ewelina Gawell, Voronoi diagrams – architectural and structural rod structure research model optimization
Diagramy Voronoi – modele badawcze struktur prętowych w optymalizacji architektoniczno-konstrukcyjnej
DOI: 10.21858/msr.19.10
155
Marcin Bugaj, Roman Domański, Budynek inteligentny – hybrydowy system energetyczny
Intelligent bulding – hybrid energy system
DOI: 10.21858/msr.19.11
165
Mariusz Owczarek, Weronika Radzikowska-Juś, Analiza kosztów inwestycji i eksploatacji hybrydowych źródeł energii dla budynku w technologii tradycyjnej w zależności od jego skali
Costs analysis of investment and operation of hybrid energy sources for traditional building technology depending on the scale
DOI: 10.21858/msr.19.12
183
Witold Andrzej Werner, Cena słońca w projektowaniu architektonicznym
Value of the sun in architectural design
DOI: 10.21858/msr.19.13
203
Jarosław Wasilczuk, Marian Sobiech, Koszty inwestycyjne I eksploatacyjne stosowania pomp ciepła w budownictwie
The investment and operational cost of using heat pumps in the construction industry
DOI: 10.21858/msr.19.14
209
Zdzisław Trzaska, Maria Trzaska, Nanokompozyty z grafenem: wytwarzanie, właściwości i znaczenie w budownictwie
Nanocomposites with graphene: preparation, properties and role in construction engineering
DOI: 10.21858/msr.19.15
223
Część II. Samorząd / Part II. Self government 247
Paulina Sikorska, O rewitalizacji na Mazowszu
Urban renewal in the Mazovia region
DOI: 10.21858/msr.19.16
249
Część III. Varia / Part III. Miscellaneous 259
Elżbieta Muszyńska, Przykłady wykorzystania opuszczonych terenów powojskowych i pokolejowych w centralnej Polsce
Regenaration of post-military and post-railway lands – selected examples
DOI: 10.21858/msr.19.17
261
Wspomnienie o prof. nt. arch. Hance Zaniewskiej
DOI: 10.21858/msr.19.18
281
Informacje dla autorów 283
Information for the authors 285
PUBLICATIONS OF MORP
© 2018 Mazowsze Studia Regionalne implementation Conor.pl