ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

NR 2/2009 - PL

CONTENTS NR 2

Od Redaktora Naczelnego

7

Część I. Analizy i Studia

9

Danuta Hübner, Rola samorządów w polityce regionalnej

11

Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski, Pomiar jakości i efektywności w urzędach administracji samorządowej


33

Przemysław Śleszyński, Dostępność metropolii jako warunek konkurencyjności polskiej przestrzeni


53

Mirosław Grochowski, Samorząd terytorialny a rozwój zrównoważony obszarów metropolitalnych


73

Jerzy Solon, Krzysztof Błażejczyk, Uwarunkowania środowiskowe planowanych nowych portów lotniczych na Mazowszu


89

Małgorzata Leszczyńska-Domańska, Roman Domański, Badanie systemu do redukcji zmian temperatury nawierzchni mostu (wiaduktu) w cyklach sezonowych i dziennych przez akumulację energii słonecznej z jego powierzchni w gruncie113

Część II. Samorząd

137

Dariusz Piotrowski, Roman Szabłowski, Anna Nitka, Konkurencyjność województwa mazowieckiego na tle Polski i Unii Europejskiej


139

Tomasz Sałański, Poziom wykształcenia ludności jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie województwa mazowieckiego


161

Część III. Varia

 

Elżbieta Mączyńska, Recenzja książki: „Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar.” pod redakcją naukową Hanny Godlewskiej-Majkowskiej


189

Roman Szul, Recenzja książki: „Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy.” pod redakcją Eugeniusza Kwiatkowskiego

195

Czesław Marcinkowski, Informacje o książce „Ocena projektów europejskich 2007-2013” autorstwa Tadeusza A. Grzeszczyka


201

Informacje dla autorów

205

 

PUBLICATIONS OF MORP
© 2018 Mazowsze Studia Regionalne implementation Conor.pl