ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

NR 3/2009 - PL, EN

CONTENTS NR 3

Od Redaktora Naczelnego

9

From the Chief – in – Editor

11

Część I. Analizy i Studia

13

Krzysztof Opolski, Marcin Dwórznik, Wykorzystanie i interpretacja danych ekonomicznych w planowaniu strategicznym regionu


15

Małgorzata Sulmicka, Nowa Strategia Lizbońska po roku 2010 – konsultacje regionalne

29

Część II. Samorząd

41

Projekt Trendy rozwojowe Mazowsza

43

Zbigniew Strzelecki, Zakres przedmiotowy projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

45

Janusz Witkowski, Priorytety i wyzwania badawcze na Mazowszu – społeczeństwo

55

Roman Szul, Priorytety i wyzwania badawcze na Mazowszu – gospodarka

61

Kazimierz Kuciński, Priorytety i wyzwania badawcze na Mazowszu – przestrzeń

71

Konferencja Świat – Europa – Polska. Przyszłość Mazowsza

83

Antoni Kukliński, Mazovia Quo Vadis? The Panels of International Experts

85

Jean Marie Roosseau, Smart Mazovia starting pushing a Green Wave within Central Europe


93

Bruno Amoroso, Mazovia Quo Vadis? Inspirations from and comments to the Development Strategy for the Mazowieckie Voivodeship


105

Jan Grzegorek, Andrzej P. Wierzbicki, New Statistical Approaches in the Systemic Analysis of Regional, Intra-Regional and Cross-Regional Factors of Information Society and Economic Development; The Case of Mazovia117

Monika Łazowska, Jerzy Pietrasz, Wojciech Rzucek, Andrzej P. Wierzbicki, Beata Ziewiec, Impact of Internet and Information Technologies on the Development of Mazovia


129

Olli Pekka Hatanpää, Development of the Uusimaa Region

145

Tuija Meisaari-Polsa, Public Health in Regional Development Planning in the Stockholm Region


157

Część III. Varia

163

Mirosław Grochowski, Recenzja książki: Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009

165

Mirosław Grochowski, Recenzja książki: Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę


169

Informacje dla autorów

173

 

PUBLICATIONS OF MORP
© 2018 Mazowsze Studia Regionalne implementation Conor.pl