ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

NR 5/2010 - PL

CONTENTS NR 5

Od Redaktora Naczelnego

7

Część I. Analizy i Studia

9

Andrzej Gawryszewski, Rozwój demograficzno-społeczny Warszawy w XX wieku

11

Radosław Andrzej Gawroński, O sposobach wykorzystania przez armię rzymską koni tzw. ras prymitywnych


29

Barbara Sałacińska, Sławomir Sałaciński, „Rewolucja neolityczna” na Mazowszu. Początki nowoczesnej gospodarki


51

Maria Krajewska, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

73

Marek Zalewski, O kolekcjach tworzących zbiory Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie


107

Andrzej Myczko, Henryk Karcz, Krzysztof Wierzbicki, Termiczne przekształcenie odpadów kłopotliwych na przykładzie mączki zwierzęcej


119

Małgorzata Leszczyńska-Domańska, Roman Domański, Badanie systemu do redukcji zmian temperatury nawierzchni mostu (wiaduktu) w cyklach sezonowych i dziennych przez akumulację energii słonecznej z jego powierzchni w gruncie. Część II

 

129

Część II. Samorząd

153

Paulina Sikorska, Przestrzeń otwarta miasta pod presją rozwoju. Zagrożenia i szanse. Przypadek Mazowsza


155

Mirosław Grochowski, Magdalena Fuhrmann, Tomasz Zegar, Rewitalizacja w Warszawie jako instrument zarządzania rozowjem miasta i regionu


183

Krzysztof Mączewski, Aneta Staniewska, Paweł Soczewski, Mazowiecki System Informacji Przestrzennej


201

Część III. Varia

211

Roman Szul, Polskie regiony jako motory rozwoju. Refleksje wokół publikacji Jak uczynić regiony motorami rozwoju i modernizacji Polski


213

Maria Krajewska, Sylwetka Erazma Majewskiego (1858 – 1922)

219

Magdalena Staniszewska, Herbarz szlachty powiatu sierpeckiego profesora Jerzego Łempickiego – ukoronowanie sierpeckich publikacji 2008 roku


229

Czesław Marcinkowski, Rocznik Otwocki

233

Informacje dla autorów

237

 

PUBLICATIONS OF MORP
© 2018 Mazowsze Studia Regionalne implementation Conor.pl