ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

NR 6/2011 - PL

CONTENTS NR 6

Od Redaktora Naczelnego

7

Część I. Analizy i Studia

9

Renata Pałka, Realizacja Strategii Lizbońskiej w latach 2000-2010

11

Krystyna Gutowska, Zbigniew Kobyliński, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – nowa dziedzina nauczania akademickiego i badań naukowych


51

Krzysztof Opolski, Marcin Dwórznik, Współpraca systemu edukacji z gospodarką

73

Andrzej Karpiński, Zmiany na rynku pracy na Mazowszu w latach 1999-2008

89

Część II. Samorząd

111

Agnieszka Bech, Jakość życia w regionach lotniskowych

113

Michał Hackiewicz, Społeczne i prawne aspekty konfliktów na tle zagospodarowania przestrzennego na przykładzie budowy obwodnicy Milanówka i Grodziska Mazowieckiego


123

Zbigniew Cieszkowski, Elżbieta Polak Analiza praktycznych problemów rozwoju energetyki lokalnej na przykładzie wybranych gmin wschodniej części województwa mazowieckiego


149

Mirosław Grochowski, Metropolizacja a kształtowanie ładu przestrzennego układów zurbanizowanych


167

Dariusz Świątek, Kształtowanie przestrzeni a planowanie przestrzenne – doświadczenia angielskie


173

Zofia Wysocka, Kształtowanie ładu przestrzennego – doświadczenia francuskie

181

Część III. Varia

191

Michał Hackiewicz (oprac.), Debata nad projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju


193

Zbigniew Srzelecki, V Forum Kohezyjne „Inwestowanie w przyszłość Europy: Wkład polityki spójności w Europę 2020”. Piłka ciągle w grze

199

Informacje dla autorów

205

 

PUBLICATIONS OF MORP
© 2018 Mazowsze Studia Regionalne implementation Conor.pl