ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

NR 7/2011 - PL

CONTENTS NR 7

Od Redaktora Naczelnego

7

Część I. Analizy i Studia

9

Krystyna Gutowska, Zbigniew Kobyliński, Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: potencjał i problemy zarządzania

11

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym: teorie, definicje, metodologia

17

Dorota Kielak, Ochrona dziedzictwa kulturowego – dylematy ponowoczesności

17

Zbigniew Kobyliński, Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe?

21

Krystyna Gutowska, Zabytek z punktu widzenia estetyki, czyli o węzłach, przejściach i przesunięciach znaczeń w dziedzinie zarządzania dziedzictwem kulturowym


49

Helena Kisilowska, Prawne aspekty ochrony nieruchomości zabytkowych

59

Zasoby dziedzictwa kulturowego Mazowsza

67

Margerita Szulińska, Zabytki województwa mazowieckiego – ochrona, zarządzanie i promocja, w świetle materiałów i działalności merytorycznej Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie


67

Magdalena Bryk, Dziedzictwo kulturowe warszawskiej dzielnicy Białołęka: problemy ochrony, prezentacji i popularyzacji

79

Jacek Wysocki, Stanowiska archeologiczne w krajobrazie kulturowym Mazowsza. Problemy zarządzania i ekspozycji

103

Marek Jakubiak, Zamki na Mazowszu: historia, stan zachowania i wykorzystania

117

Jerzy Szałygin, Dziedzictwo kultury olęderskiej na Mazowszu

125

Monika Łaczmańska, Prawne aspekty korzystania z nieruchomych zabytków techniki na przykładzie obiektów poprzemysłowych Żyrardowa


139

Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: analizy przypadków

149

Anna Dymek, Problemy rozpoznania zabytkowych parków na terenie Warszawy oraz przygotowania zaleceń konserwatorskich na przykładzie Ogrodu Krasińskich


149

Dorota Zaremba, Pałac w Sannikach. Historia odzyskana

163

Bartłomiej Klęczar, Pozostałości Nadawczej Radiostacji Transatlantyckiej. Problemy konserwatorskie, potencjał edukacyjny i turystyczny


175

Anna Wenka-Radzimirska, Problemy ochrony i konserwacji architektury czasów najnowszych na przykładzie warszawskich osiedli mieszkaniowych z lat 1950-1956


189

Margarita Kulesza, Bilans korzyści i niedogodności. Prywatny właściciel wobec decyzji o wpisaniu obiektu do rejestru zabytków


201

Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: informacja i promocja

209

Katarzyna Krawczykowska, Dziedzictwo kulturowe Mazowsza: problemy społeczne, promocja i informacja

209

Magdalena Wyrzykowska, Potrzeba i tradycja znakowania zabytków. Znak Błękitnej Tarczy na warszawskich zabytkach

217

Daniel Sukniewicz, Tematyczne szlaki turystyczne − pomysł na wykorzystanie i promocję zasobów dziedzictwa kulturowego Mazowsza

227

Część II. Samorząd

233

Tomasz Sławiński, Metropolia warszawska – metodyczne problemy planowania przestrzeni. Konferencja Obszar Metropolitalny Warszawy, 13 czerwca 2011 roku


235

Mirosław Grochowski, Regionalne obserwatoria terytorialne jako instrument monitorowania rozwoju regionów. Warsztaty w Białobrzegach, 20-21 maja 2011 roku


241

Część III. Varia

247

Paulina Legutko-Kobus, Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju. Konferencja naukowa w Jachrance, 16-17 czerwca 2011 roku


249

 

PUBLICATIONS OF MORP
© 2018 Mazowsze Studia Regionalne implementation Conor.pl